W ramach inicjatyw modlitewnych jubileuszu 100-lecia naszej parafii, jedna niedziela w każdym miesiącu Roku Jubileuszowego jest okazją dla poszczególnych organizacji przyparafialnych do udziału w Liturgii ( czytanie Pisma Świętego, niesienie darów, itd.), a po mszy, do prezentacji swej działalności. 12 lutego usłyszeliśmy o działalności parafialnego Chóru Św. Cecylii.

Chór św. Cecylii istnieje niemal od samego początku powstania naszego kościoła.

W Pamiętniku wydanym z okazji 40-lecia naszej parafii zapisano:

     ‘Wybudowanie nowego kościoła pociągnęło za sobą powstanie szeregu organizacji.  Jako pierwsze zawiązało się Towarzystwo Bratniej Pomocy pod wezwaniem Świętej Trójcy. (…) W 1919 roku powstało Towarzystwo Niewiast Różańcowych. ( …) . Poza tym zorganizowano Chór Kościelny (…). Później w roku 1920 powstało Towarzystwo Imienia Jezus ‘.

Z powyższego opisu wynika, że Chór zawiązał się w 1919 roku.

    

Więcej szczegółów możemy dowiedzieć się ze wspomnień księdza infułata Wawrzyńca Wnuka, zamieszczonych w Pamiętniku 75-lecia Parafii Świętej Trójcy:

     ‘Chór św. Cecylii zorganizował znawca muzyki kościelnej oraz wytrawny dyrygent – Michał Ostrowski.( …). Prezesem chóru jest Stanisław Nieć. Maria Nieć, dla względów rodzinnych, choć nadal pozostaje w chórze, oddaje batutę naszym wikarym – asystentom ze Zgromadzenia Chrystusowców: ks. Edwardowi Mroczyńskiemu, ks. Stanisławowi Kuczaikowi, ks. Józefowi Calikowi.(….) . Następnie kierownictwo chóru oraz organy przejmuje s. Maris Komorska, urszulanka. Parafia nasza należy do bardzo szczęśliwych, bo nigdy nie zabrakło pań grających na organach. Wspomnieć wypada – Irenę Szpytman, Józefę Dysiewicz, Elżbietę Zemła, Teresę Pernal. Na tym miejscu składamy słowa wielkiej wdzięczności Chórowi i Organistkom.”

Tyle z relacji księdza infułata.

  

Inne wspomnienia z działalności Chóru początku lat 60-tych, kiedy liturgia odbywała sie jeszcze w języku łacińskim, zamieszczono w Pamiętniku z 50-lecia naszej Parafii. Posłuchajmy:

     ‘W tym kościele – wielkim  (mowa o Assumption) – miał nasz Chór okazję do pokazania, jak dobrze jest przygotowany do udzialu we Mszy św….., co potrafi. Wspaniałe chwile – wielu, naprawdę wielu, nie mogło opanować wzruszenia… niezapomniane Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Pater noster, Agnus Dei….  Tylko w języku łacińskim można oddać bogactwo treści i melodii religijnych. Czy usłyszymy jeszcze taki śpiew? Cudne były partie solowe – tak – nie zapomnimy tych chwil – było to w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w dniu 8 grudnia 1961 roku”.

 

Najdłużej, bo aż 45 lat pozostawał nasz Chór pod kierownictwem s. Maris Komorskiej.

Chór śpiewał nie tylko w naszym kościele, ale występowal również na scenie Domu Polskiego, w Cleary Auditorium w 1973 r. z okazji 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika; w Bibliotece Głównej w Windsor śpiewanie kolęd; udział w Koncercie Etnicznym w 1989 roku zorganizowanym przez Windsor Star i Wydział Szkolnictwa Publicznego nadawanym kilkakrotnie przez miejscową telewizję; w 1990 roku w etnicznym programie Telewizji „Community Cable”; w 1991 roku z okazji 75-lecia Parafii Świętej Trójcy w Caboto Hall; w 1997 roku na 5 Festivalu Chórów Polonijnych w Mississauga.

     

Chór św. Cecylii liczy obecnie ok. 25 członków.

Od 2014 roku kierwnictwo chóru przejęły s. Anna Sierak i s. Anna Fidor.

W naszym kościele Chór śpiewa niemal w każdą niedzielę oraz we wszystkie najważniejsze święta roku kościelnego (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wielki Piątek, Boże Ciało) oraz nadal ubogaca śpiewem patriotycznym i religijnym akademie i Jasełka w Domu Polskim.

Również przez ostatnie lata włączamy się do występów podczas festiwalu etnicznego „Carousel of the Nations’, populrnie nazywanego „Karuzela” w Windsor.

     

Mamy nadzieję, że nasz parafialny Chór długie jeszcze lata będzie ubogacał naszą światynię swoim śpiewem, a także Patronka, sama św. Cecylia przysporzy nam nowych członków, dla których śpiew na chwałę Boga jest radością.

 

Polska Parafia Rzymsko–Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy celebruje obchody 100-lecia swego istnienia.

W niedziele 5 lutego, 2017 została otwarta wystawa zatytułowana Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna – pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”.

 

W tym roku przypada 75 rocznica wysiedleń Polaków z Zamojszczyzny- akcja przeprowadzona przez niemieckiego okupanta pod kryptonimem „ Aktion Zamość”.

W wyniku tej akcji, ponad 110 tysiecy mieszkańców Zamojszczyzny zostało usuniętych z ich rodzinnych stron i wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec, albo na roboty przymusowe w innych regionach okupowanej Polski, bądź też porwanych do Niemiec w celu germanizacji.

Ponad 20 % z zatrzymanych zostało skierowanych do obozów koncentracyjnych i obozów śmierci z przeznaczeniem na smierć, bądź też do eksperymentów medycznych.

Ponad 30 tysięcy dzieci zostało oddzielonych od swoich rodziców, z czego ponad 10 tysięcy zostało zamordowanych.

Około 4500 dzieci z Zamojszczyzny zostało porwanych do Niemiec w celu germanizacji, z tego tylko około 800 powróciło do swych rodzin po wojnie.

 

Wśród obecnych na otwarciu wystawy był Pan Adam Rak, który jako 2-letni chłopiec uniknął porwania przez Niemców, którzy wkroczyli do jego rodzinnej wioski w listopadzie 1942 roku, ukrywając się w…budzie dla psa.  

Ksiądz prałat Piotr Sanczenko jako kilkunastoletni chłopiec na Polesiu, został zaaresztowany przez niemieckie Gestapo i wywieziony do Niemiec na 5 lat robót przymusowych.

Po aresztowaniu i wywiezieniu do Niemiec, nigdy więcej nie widział swoich rodziców wśród żywych.  

 

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej jest po raz pierwszy prezentowana w Kanadzie.

Wystawa będzie otwarta do 20 lutego, 2017 i jest dostępna dla szerokiej publiczności.

Otwarcia wystawy dokonał Ryszard Kuśmierczyk- przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia Parafii.

Relacja filmowa z otwarcia wystawy do obejrzenia w dziale „ Video”.

W dziale „Zdjęcia” jest relacja fotograficzna z wystawy, a w dziale „ Dokumenty” zamieszczone są ulotki przygotowane z okazji otwarcia tej wystawy.

 

W ramach inicjatyw modlitewnych jubileuszu 100-lecia naszej parafii, jedna niedziela w każdym miesiącu Roku Jubileuszowego jest okazją dla poszczególnych organizacji przyparafialnych do udziału w Liturgii ( czytanie Pisma Świętego, niesienie darów, itd.), a po mszy, do prezentacji swej działalności. 29 stycznia br. usłyszeliśmy o działalności ruchu Matki w Modlitwie, grupy modlitewnej, działającej drugi rok w naszej parafii.

Ruch ‘Mothers Prayers’ (Matki w Modlitwie) powstał w celu niesienia pomocy matkom pragnącym modlić się wspólnie za swoje dzieci i wnuki oraz udzielania im wsparcia, którego potrzebują. Powstał on w Anglii w listopadzie 1995 roku, szybko rozprzestrzenił się po całym świecie, docierając już do ponad 100 krajów i zyskując poparcie, pomoc i błogosławieństwo liderów Kościołów chrześcijańskich wszystkich wyznań.

Na całym świecie działają tysiące grup należących do tego ruchu.

Dwie babcie, Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby zainicjowały ruch ‘Mothers Prayers’ i modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały, że powinny wszystkie swoje cierpienia i troski dotyczące dzieci ofiarować Bogu, ufając Jego słowom: „Proście, a otrzymacie”.

Poprzez tę obietnicę zrozumiały one, że Pan oczekuje ich zawierzenia, ażeby móc uleczyć ich cierpienia i zesłać błogosławieństwo i uzdrowienie na nie i na ich dzieci.

W ciągu tych lat było bardzo wiele wspaniałych świadectw potwierdzających, że modlitwy te są wysłuchiwane, np. dzieci porzucające narkotyki, powroty dzieci do domu po wielu latach nieobecności, poprawy zdrowia dzieci oraz ich relacji z otoczeniem (w rodzinie i w szkole).

Również matki doświadczały wielu błogosławieństw i wielkiego pokoju.

 

Już dwie matki mogą utworzyć grupę modlitewną.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i obowiązuje zasada ścisłej poufności.

Podczas spotkania matka może dzielić się z innym swoimi problemami bez obawy, że po zakończeniu spotkania będzie to dalej przekazywane.

Inne matki wspierają ją swoją modlitwą, a dodatkowym wsparciem są modlitwy tysięcy matek całego świata tworzących ruch Mothers Prayers (Matki w Modlitwie).

Owocem tego wspaniałego wsparcia modlitewnego jest odczuwane przez matki doświadczenie wielkiego pokoju.

Na spotkaniach korzystamy z naszej specjalnej książeczki z modlitwami, gromadząc się przy stoliku, na którym umieszczamy:

  • Krzyż przypominający nam, że Jezus jest naszym Zbawicielem,
  • Świecę przypominającą nam, że jest On Światłością Świata,
  • Pismo Święte przypominające nam, że jest On Żywym Słowem,
  • Mały koszyk ustawiony u stóp Krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywane na małych papierowych krążkach. Wkładanie tych krążków z imionami do koszyka symbolizuje oddawanie naszych dzieci w opiekę Jezusowi.

 

Modlimy się tekstami z książeczki, jednakże pozostawiamy również czas na modlitwę spontaniczną. Modlitwy w książeczce zawierają proste treści, z jakimi serca matek zwracają się do Boga. Książeczka ta została przetłumaczona na 40 języków.

 W każdym kraju, gdzie działają grupy ‘Matek w Modlitwie’ jest zawsze koordynatorka tego ruchu. Równiez w Kanadzie od dwóch lat mamy kanadyjską koordynatorkę – Dawn Wylie.

W naszym kraju istnieje ok. 70 grup ‘Matek w Modlitwie’ – od Brytyjskiej Kolumbii po Nowy Brunszwik. Największe skupiska grup istnieją w okolicach Vancouver i Toronto.  

W Windsor są dwie polskojęzyczne grupy przy naszej parafii oraz  3 grupy angielskojęzyczne (przy Madonna House oraz przy parafii św. Anny w Tecumseh).

 

Wobec nasilającej się niedobrej „polityce” wychowawczej w szkolnictwie kanadyjskim, ruch Mothers Prayers – Matki w Modlitwie,  jest jedną z lepszych inicjatyw modlitewnych dla zatroskanych matek w naszym kraju.  

 

Nie ma czegoś takiego, jak idealna matka i nie ma czegos takiego, jak idealne dziecko!

Więc dziękujemy Panu Bogu za Jezusa, który jest ideałem i który zachęca nas, by przynieść do Niego wszystkie nasze troski i problemy, a On weźmie je wszystkie na Swe ramiona.

To On, Jezus Chrystus, zapłacił na krzyżu za wszystkie nasze ułomności i grzechy i stworzył nas jako nowych ludzi plemię. To On, Jezus Chrystus, naprawi nasze niepowodzenia i podniesie nas z upadku, tak byśmy powstali i mogli iść po drodze naszego życia, prosto do Niego.


Bo najważniejsze jest, by nigdy nie poddawać się.

Polska Parafia Rzymsko–Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy celebruje obchody 100-lecia swego istnienia.

W środę, 18 stycznia, 2017 o godzinie 17:30 w Sali Parafialnej będzie rozpoczęta seria

wykładów zatytułowanych :  “ Poland: The Country of Freedom Fighters, Artists and Saints” 1050-lecie Chrztu Polski- Polska na przestrzeni wieków.

Jeden rozdział wykładów noszący tytuł: „Polska – Kanada, historia wspólnego zaangażowania w misjach pokojowych i w działaniach wojennych” przedstawia 100-letnią tradycję Polsko-Kanadyjskiej współpracy wojskowej.

 

Wykłady w języku angielskim, otwarte dla szerokiej publiczności będą prowadzone w Sali Parafialnej, 1035 Ellis Street East.

Początek zajęć o godz. 17:30. Przewidywany czas każdego wykładu – 2 godziny.

 

Kolejne wykłady w środę 8 lutego i w środę 8 marca

 

Wykłady prowadzi Ryszard Kuśmierczyk

Informacje o programie jubileuszowym będą publikowane na stronie internetowej Komitetu Jubileuszowego  www.100holytrinity.com  a także w programie stacji telewizyjnej Cogeco TV Community Events Calendar     http://www.tvcogeco.com/windsor-leamington/psa

Rok Jubileuszowy zostanie zakończony uroczystą mszą dziękczynną w dniu 22 października 2017 roku w kościele Św. Trójcy, a po mszy będzie bankiet jubileuszowy w salach klubu „Caboto”, w Windsor.

Udział młodzieży z parafii Św.Trójcy w Światowych Dniach Młodzieży

1985-2016

 

W ramach Programu Obchodów Roku Jubileuszowego 100-lecia naszej parafii, uwzględniony został temat udziału naszej młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży – tej pięknej inicjatywy spotkań młodzieży katolickiej z całego świata – od początku istnienia, aż do najnowszej edycji w Krakowie w 2016 roku.

Jubileuszowe spotkanie uczestników Światowych Dni Młodzieży odbyło się w dniu 15 stycznia 2017 w sali parafialnej. Zgromadziło się ok. 40 osób, które na przestrzeni lat brały udział w spotkaniach młodych katolików z całego świata, rozpoczętych z inicjatywy papieża Jana Pawła II w 1984, z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia.

To właśnie Papież Jan Paweł II był pomysłodawcą i gospodarzem pierwszych ŚDM w 1985 r. w Rzymie, w których uczestniczyło ok 300 tys. młodych, a odbyły się one z okazji ogłoszenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku Młodzieży.

Do dziś, w wymiarze międzynarodowym, odbyło się 12 spotkań w różnych zakątkach świata.

Rekordowe ilości młodych ludzi uczestniczyły w spotkaniu na Filipinach (ok.5 mln), w Brazylii (ok.3,7 mln ) i w Polsce w 2016 r. (ok.3 mln).

Podczas spotkania w sali parafialnej, przypomniana została historia ŚDM w postaci prezentacji video i wystawy fotografii i pamiątek przygotowanych przez s. Marie Lange, SJK.

W interesujący sposób został zaprezentowany udział naszej młodzieży z Windsor w tych spotkaniach ŚDM.

Według posiadanych informacji, młodzież z naszej parafii brała udział w formie zorganizowanej i indywidualnie w ŚDM, począwszy od 1991 w Czestochowie ( Andrzej i Irek Kuśmierczyk).

Następnie, grupa młodzieży wzięła udział w 1993 roku w ŚDM w Denver, Colorado, USA.

Manilla, Filipiny w 1995 była zbyt odległą na wyjazd ale ŚDM w Paryżu, w  1997 zapoczątkowały nieprzerwaną już tradycję uczestniczenia naszej parafialnej młodzieży w tych zgromadzeniach.

Ks. Roman Waszkiewicz, mówiący biegle po francusku jako, że do Windsor przyjechał z pracy w Polskiej Misji we Francji, prowadził naszą młodzież na ŚDM w 1997 r. w Paryżu, następnie w r. 2000 w Rzymie, 2002 w Toronto, 2005 w Kolonii i 2008 w Sydney. Razem z grupą młodzieży wyjeżdżało zawsze kilka osób dorosłych, najczęściej rodzice, a także siostry Urszulanki, że wspomnieć wypada Siostrę Elżbietę Mruczek, która przez wiele lat prowadziła w naszej parafii koła młodzieży ze szkół średnich i studentów z wyższych uczelni.

Każdorazowy wyjazd poprzedza paruletnia praca grupy młodzieży i ich rodziców, mająca na celu zebranie funduszy na pokrycie kosztów podróży. Przyjmuje to różne formy, wypiek i sprzedaż ciast, organizowanie wieczorków tanecznych, wyrób i sprzedaż kartek świątecznych, palm wielkanocnych, sianka na stół wigilijny, itp. Pozwala to jednocześnie na lepsze poznanie i zcementowanie więzi grupowej poprzez wspólną pracę, co procentuje na wiele lat już po ŚDM.  

W toku dalszej części spotkania można było usłyszeć ciekawe świadectwa wielu osób biorących udział w ŚDM przed wielu laty, jak Sebastian Minkiewicz, Alicja Wyrzykowska, czy też Gabrielle Krasowski i wysłuchać wrażeń tych najnowszych stażem uczestników ŚDM w Krakowie.

Julia Zalewska, uczestniczka ŚDM w Krakowie, przeczytała tekst jej autorstwa, który został zamieszczony w parafialnej gazetce z Cmolasu.

Miejscowość Cmolas była miejscem Diecezjalnych Dni Młodzieży, w których brała udział nasza grupa z Windsor.  

Następnie, zebrani obejrzeli prezentację przygotowaną przez Zuzię Sawicką i Olenę Cajmer – uczestniczki  ŚDM w Krakowie – pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).  

 

Spotkanie miało na celu ukazanie zaangażowania młodych naszej parafii w życiu Kościoła na przestrzeni lat, podzielenie się doświadczeniami pozwalającymi odświeżyć pragnienie budowania życia na Chrystusie; chyba udało się nam na nowo odczuć klimat tych spotkań i zapragnąć uczestniczyć w kolejnym spotkaniu przewidzianym na rok 2019 w Panamie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i podzielenie się przeżyciami z tych chwil oraz nadesłanymi zdjęciami, szczególnie Pani Maryli Sawickiej i Państwu Zalewskim.

Serdecznie dziękuję s. Annie Fidor za organizację słodkiego poczęstunku i s. Elżbiecie Mruczek za koordynację i pomoc w zorganizowaniu tego dnia.

Wszystkich chętnych zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych ŚDM organizowanych w Panamie w 2019 roku.

  1. Maria Lange, SJK

 

W niedzielę, 15 stycznia, 2017  w Sali głównej Domu Polskiego został zorganizowany, w ramach obchodów Jubileuszu Parafii, koncert w wykonaniu uczniów Krystyna’s Music Studio.

Tytuł koncertu: „ Polskie piosenki i melodie, które znamy”.  

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z koncertu na naszej stronie internetowej w dziale „Video”     http://100holytrinity.com/video/   i w dziale „Zdjęcia” http://100holytrinity.com/zdjecia/

 

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko rodzin dzieci, które w tym koncercie wystąpiły.

W Koncercie wystąpili:

Kornelia Błonka,                                           Kasia, Ania, Radek i Krystian Budzik,

Adam Kaim,                                                  Julia Kościuk,

David Posała,                                                Julian Rochacz,

Alicja i Kamil Stokowski,                            Johnathan Snively,

Mike Szymański,                                          Kornelia i Jakub Toczek,

Natasha Wichłacz.

 

Akompaniament Pani Ruth Wiebe,

Prowadzenie koncertu Pani Krystyna Budzik.

 

Koncert był połączony z wystawą rękodzieła i sztuki, autorstwa kilkorga naszych Parafian.

Prace swoje prezentowali:

Ania Budzik – biżuteria i inne wyroby z modeliny

Ewa Bednarek – haft                                                            Danuta Błonka – haft

S.Anna Maria Fidor, SJK – kartki okolicznościowe,      Dorota Ganko- kartki oklicznościowe    

Teresa Groachal – robótki na szydełku                             Krystyna Nowaszczuk – robótki na szydełku

Halina Piątkiewicz – robótki na szydełku       

Maria Filarska – rzeźba, malarstwo, ozdoby choinkowe

Roman Łyś – rzeźba

 

W przerwie koncertu, zebrani mogli skosztować różnego rodzaju bardzo smacznych ciast i ciasteczek przygotowanych przez rodziny występujących w koncercie młodych muzyków.

Słowa uznania i serdeczne podziękowanie dla Pani Krystyny Budzik za podjęcie się trudu przygotowania i poprowadzenia całego koncertu i wystawy.

Podziękowanie również dla osób prezentujących swe prace artystyczne.

Mogliśmy się przekonać, iż mamy artystycznie uzdolnioną młodzież ale i dorośli też nie ustępują swymi umiejętnościami i talentem.   

 

 

Ryszard Kuśmierczyk     

                              

 

W sobotę, 14 stycznia, 2017  w Catholic Central Gigh School miał miejsce pierwszy wykład z serii wykładów zatytułowanych :  “ Poland: The Country of Freedom Fighters, Artists and Saints” 1050-lecie Chrztu Polski- Polska na przestrzeni wieków.

Wykłady zostały specjalnie opracowane dla uczniów starszych klas z Polskiej Szkoły jako jeden z punktów programu Jubileuszu 100-lecia Parafii Św. Trójcy w Windsor.

 

Kolejne wykłady w środę 8 lutego i w środę 8 marca

 

Wykłady prowadzi Ryszard Kuśmierczyk – Przewodniczący Komitetu Jubileuszu Parafii

W niedzielę, 8 stycznia, 2017, po mszy o godz. 12:30,  zostało zorganizowane w Sali Parafialnej kościoła Św.Trójcy w Windsor  tradycyjne przyjęcie „ Parafialny Opłatek”.

W wypełnionej po brzegi Sali, zgromadzeni parafianie złożyli sobie życzenia Noworoczne, a po spożyciu smacznego lunchu, przygotowanego przez członkinie Katolickiej Ligii Kobiet, śpiewano polskie kolędy.

Wydawany w Toronto tygodnik „Goniec” zamieścił w swym wydaniu Nr 51 z dnia 16-21 grudnia 2016, artykuł zatytułowany „ 100-lecie polskiej parafii p.w. Św. Trójcy w Windsor”.

Autor: Ryszard Kuśmierczyk

http://www.goniec.net/goniec/inne-dzialy/zycie-polonijne/100-lecie-polskiej-parafii-pw-św-trojcy-w-windsor.html

Jasełka jubileuszowe Szkoły Polskiej w Windsor, Dom Polski,

11 grudnia 2016

 

W tegorocznych Jasełkach Bożonarodzeniowych, poza traodycyjnymi treściami dotyczącymi narodzenia Pana Jezusa, pojawiła się również tematyka jubileuszu parafii.

Scenariusz został tak przygotowany, aby każda „wiekowa reprezentacja” mogła mieć w nim swój udział – od najmłodszych dzieci (nawet niespełna 4-letnich), poprzez młodzież szkoły średniej, aż po ludzi dorosłych.

W pierwszych dwóch aktach dominował motyw nawrócenia oraz myśl, że w każdym spotkanym człowieku masz spotkać i rozpoznać Chrystusa, natomiast w akcie III dorośli przez krótką refleksję słowno-muzyczną przekazali licznie zgromadzonej publiczności prawdę, że „już cały wiek, już sto lat trwa nasza parafialna wędrówka – przechodzą pokolenia, a wspólnota trwa; są w naszej historii chwile jasne i ciemne, radosne i bolesne, drogi proste i kręte.”

W chwili zamyślenia, w piosence Kolęda dla nieobecnych, przywołaliśmy na pamięć tych, którzy byli przed nami i już odeszli, ale „pozostają wciąż obecni w tym domu Bożym, któremu oddali swój czas, siły i ubogie środki materialne, i pokonywali niejedną przeszkodę, aby wreszcie – niezniechęceni – mogli oddać pokłon Bogu w Trójcy Jedynemu w nowej świątyni.” Po Jasełkach jak zwykle do wszystkich grzecznych dzieci przyszedł święty Mikołaj.

 

Szczególne słowa podziękowania należą się Siostrom Urszulankom za, jak zwykle staranne przygotowanie programu, pracę z młodzieżą w trakcie prób przygotowujących do występu, przygotowanie pięknych dekoracji, itp.

Oczywiście, rodzice uczniów i nauczyciele ze Szkoły Języka Polskiego mieli też bardzo znaczący wkład na całościowy sukces tegorocznych Jasełek.

Nawet pogoda dopisała i Św. Mikołaj mógł przyjechać, korzystając z dobrej sanny.   

Jak co roku, sala Domu Polskiego była wypełniona do maksymum a spory parking nie był w stanie pomieścić wszystkich samochodów.

 

W niedziele 11 grudnia, 2016 r. zostanie otwarta wystawa zatytułowana „ Wasza Solidarność- Nasza Wolność” – reakcje Polonii i świata na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia, 1981 roku.

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamieci Narodowej jest po raz pierwszy prezentowana w Kanadzie.

Otwarcie wystawy zbiega się z 35-rocznica ogłoszenia stanu wojennego.

Wystawa będzie otwarta do 29 grudnia 2016 i jest dostępna dla szerokiej publiczności.

Wystawa uczci również pamięć reakcji Polonii windsorskiej, która w odpowiedzi na ogłoszenie stanu wojennego zebrała ponad 200 tysięcy dolarów w ramach „Poland Relief Fund” na zakup leków, żywności i odzieży dla potrzebujących rodzin w Polsce.

 

We wtorek, 13 grudnia, 2016, o godz. 18:00 zostanie odprawiona msza święta w kościele Św. Trójcy za dusze świętej pamięci ofiar stanu wojennego.

Po mszy, w Sali parafialnej Wieczór Pamięci.

Wspomnienia mieszkańców Windsor – osób internowanych i aresztowanych w okresie stanu wojennego.

 

Polska Parafia i kościól, u zbiegu ulic Langlois Avenue i Ellis Street, stanowią po dziś dzień centrum życia duchowego i kulturowego dla dziesiątek tysięcy Polaków w całym minionym stuleciu.

 

Parafia w całym stuleciu pełniła też rolę spokojnego portu, schronienia dla tysięcy uchodźców opuszczajacych swą ojczyznę i szukających spokoju i lepszego życia dla swych rodzin w Kanadzie w czasach wojny i politycznego zniewolenia Polski.

 

Rok Jubileuszu 100-lecia będzie trwał od 16-go października 2016, do 22 października 2017.

W programie Roku Jubileuszowego jest wiele różnego rodzaju imprez i wydarzeń, otwartych dla windsorskiej społeczności.

 

Informacje o programie będą publikowane na stronie internetowej Komitetu Jubileuszowego  www.100holytrinity.com  a także w programie stacji telewizyjnej Cogeco TV Community Events Calendar     http://www.tvcogeco.com/windsor-leamington/psa


Rok Jubileuszowy zostanie zakończony uroczystą mszą dziękczynną w dniu 22 października 2017 roku w kościele Św. Trójcy, a po mszy będzie bankiet jubileuszowy w salach klubu „Caboto”, w Windsor.

W dniach od 27 do 30 listopada, 2016 miały miejsce w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe.

Rekolekcje prowadził przybyły z Polski ks. Dariusz Kielar, CSMA- Michalita z Warszawy.

Dziękujemy Księdzu Dariuszowi za piękne rekolekcje a parafianom dziękujemy za tak liczny udział.

W sobotę 12 listopada, 2016  została zorganizowana w Sali Parafialnej kościoła Św.Trójcy w Windsor  Cz. I Sympozjum  „Windsorska Polonia a Polska”.

W ramach tego sympozjum referaty wygłosili kolejno:

Ryszard Kuśmierczyk – „Organizacje parafialne – Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu  Jana Pawła II – historia powstania i 50 lat działalności oddziału kanadyjskiegoTowarzystwa w Windsor”.

  1. Pawła Ryniec – „ Siostry Urszulanki SJK – Obecność i posługa”

Ks. Zbigniew Sawicki – „ Współczesne formy polonijnego duszpasterstwa”.

 

Część II Sympozjum przewidziana jest na sobotę, 6 i niedzielę 7 maja, 2017.

Referaty pt. „“Po co Polonii Polska i po co Polsce Polonia?. Jaki program edukacji
dla Polonii?” a następnie „ Polska Konstytucja 3 Maja 1791 i Kanadyjska Konfederacja 1867- próba ratowania państwa i próba tworzenia państwa” wygłosi prof.dr.hab. Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.

 

Planowane jest opublikowanie referatów sympozjum w formie ksiażkowej.

Koło Żywego Różańca

W ramach inicjatyw modlitewnych jubileuszu 100-lecia naszej parafii, jedna niedziela w każdym miesiącu Roku Jubileuszowego jest okazją dla poszczególnych organizacji przyparafialnych do udziału w Liturgii ( czytanie Pisma Świętego, niesienie darów, itd.), a po mszy, do prezentacji swej działalności.

Cykl został rozpoczęty przez Koło Żywego Różańca, w trzecią niedzielę Roku Jubileuszowego, 30 października 2016r.

SiostraTeresa Sroka, Urszulanka SJK, przedstawiła po mszach św. działalność Koła Żywego Różańca przy kościele Świętej Trójcy.

Siostra Teresa, będąca opiekunką Koła, nakreśliła historię Żywego Różańca jako ruchu w Kościele, a także historię tej inicjatywy w naszej parafii.

Pierwsza grupa Żywego Różańca na tutejszym terenie powstała z incjatywy ks. Janusza Zycha, SChr., który pracował w naszej parafii jako wikariusz w okresie 1994 – 1995.

Za pozwoleniem ówczesnego proboszcza ks.prał. Piotra Sanczenko, 8 grudnia 1994 roku została zorganizowana całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której każda organizacja parafialna miała swoją godzinę modlitwy, m.in. Weterani, Trzeci Zakon św. Franciszka, Katolicka Liga Kobiet, Ministranci, Krucjata Eucharystyczna…

Główną intencją tej adoracji była obrona życia i utworzenie grupy Żywego Różańca.

Tego dnia, chęć właczenia się do działalności KŻR wyraziło 15 osób i tak powstała pierwsza Róża. Po kilku latach utworzono 3 następne grupy.

W roku 2002, kiedy to Papież Jan Paweł II dołączył do modlitwy różańcowej czwartą część – Tajemnicę Światła, składającą sie z 5 Tajemnic, zostały utworzone w naszej parafii następne dwie Róże – po 20 osób w każdej.

Obecnie w Kole Żywego Różańca w naszej parafii jest pięć Róż, czyli codziennie, jedną (co najmniej) tajemnicą różańca modli się w naszej parafii 100 osób.

Zebrania Koła Żywego Różańca odbywają się w każdą czwartą niedzielę miesiąca.

Wtedy to odczytujemy papieskie intencje misyjne i ewangelizacyjne, wymieniamy inne intencje: dla świata, Kościoła, parafii, jak też dołączamy intencje osobiste  i pamiętamy o zmarłych Członkach Ruchu Żywego Różańca.

 

Przyjmuje się 8 grudnia 1826 roku, jako datę powstania Ruchu Żywego Różańca.

Założycielką Ruchu była osoba świecka- Paulina-Marie Jaricot z Lyonu, we Francji.

27 stycznia 1832 r. papież Grzegorz XVI zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i patronką Żywego Różańca ustanowił św. Filomenę.

17 sierpnia, 1877 r.papież Pius IX ustanowił zasady organizacyjne Stowarzyszenia.

W 1963 r. papież Jan XXIII podpisał dekret stwierdzający heroiczność cnót sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Do Polski Żywy Różaniec dotarł w XIX wieku. W 1977 r., Prymas Polski, Stefan Kardynał  Wyszyński zatwierdził Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w 60. rocznicę objawień fatimskich.

W 2012 r., Episkopat Polski zatwierdził Statut Stowarzyszenia w Polsce.

 

Rozpoczęcie Jubileuszu 100-lecia Parafii.

 

Prezentacja słowno-muzyczna nt. Dziejów Polski i dziejów parafii

 

W dniu 16 października, 2016 roku, w 38-rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły – pierwszego w historii Kościoła Powszechnego, Polaka – Papieża, windsorska społeczność polonijna  rozpoczęła świętowanie Roku Jubileuszu 100-lecia naszej parafii Świętej Trójcy.

Tego dnia, po uroczystej Mszy św. Za Ojczyznę, uczniowie Szkoły Polskiej zaprezentowali w kościele przedstawienie związane z historią Polski, widzianą oczami jednego z jej uczniów – Davida Makarczyka.

Warto nadmienić, iż David za tę opowieść znalazł się w gronie laureatów ogólnoświatowego polonijnego konkursu „Być Polakiem”.

 

Główny bohater opowiadania, 12-letni Lestek, żyjący w okolicach Gniezna za czasów Mieszka I, wyszedłszy z jaskini-tunelu przemieszczał się w czasie przez wszystkie epoki, aby na końcu wrócić do siebie i opowiedzieć rodzicom, co widział.  

W przedstawieniu występowały dzieci reprezentujące wszystkie grupy wiekowe, od pierwszoklasistów począwszy, aż do uczniów klas języka polskiego na poziomie szkoły średniej.

 

Prezenacja składała sie z trzech „opowieści” – każda, odczytywana przez inne dziecko, mówiła o konkretnych wydarzenach; poszczególne części były oddzielone antraktami muzycznymi. Równolegle z przekazem słowno-muzycznym, powstawała ściana z „cegiełek”, które do ołtarza przynosiły najmłodsze dzieci.

Zwieńczeniem muru-fundamentu były: krzyż, godło Polski i korona, które przynieśli harcerze i ustawili je na szczycie.  

Całość zakończył wspólny śpiew poloneza „Gdzie chrzest, tam nadzieja” ,skomponowanego w Polsce na okoliczność 1050- rocznicy chrztu Polski.

 

Nad całościa przedstawienia czuwały Siostry Urszulanki, z siostrą Anną Fidor jako reżyserem.

Parafianie, w wypełnionym szczelnie kościele, nagrodzili długimi oklaskami tak autora przedstawienia, jak i „aktorów” i „ekipę kierowniczą”.

 

Dziękujemy !

 

W niedzielę, 16 października, 2016, w Sali Parafialnej przedstawiona była wystawa fotograficzna obrazująca historię naszej parafii.

Wystawa i jej otwarcie było częścia uroczystej inauguracji tego dnia obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia Parafii Św. Trójcy.

Polecamy oddzielne sprawozdanie z całości programu uroczystej inauguracji Roku Jubileuszowego.

Na wystawie zaprezentowana została w formie tekstów i fotografii, bogata historia parafii na przestrzeni 100 lat.

Wystawa zawierała następujace rozdziały:

1 – Proboszczowie Parafii Św.Trójcy

2 – Budowa Kościoła

3 – Rozbudowa Kościoła – 2005 i 2010

4 – Organizacje parafialne

5 – Grupy Duszpasterskie

6 – Zwiazek Weteranów SWAP – Placówka 126

7 – Sprawa Polski i Polaków

8 – Celebracje liturgiczne

9 – Chór parafialny im. Św. Cecyli

10 – Szkoła Języka Polskiego

11- Pielgrzymki Parafii Św. Trójcy

12 – Życie Rodziny Parafialnej

13 – Fundusze Charytatywne

14 – Parafia w życiu Windsor i Kanady

15 – Siostry Urszulanki SJK

Do wystawy wykorzystano materiały z archiwów parafialnych, archiwum Sióstr Urszulanek, a także osób prywatnych, które udostępniły w tym celu swoje fotografie i dokumenty.

Wystawa została opracowana przez Siostrę Maris Komorską, SJK i Danutę Siniarską, przy współudziale

Siostry Marii Lange,SJK, Pani Zofii Belczowskiej i Heleny Gajewskiej.

 

Tekst opracowany przez Danute Siniarską i Ryszarda Kuśmierczyka.

 

Drugi najstarszy pośród aktywnych kościołow rzymsko-katolickich w Windsor  celebruje swój wielki jubileusz.

Polska Parafia Rzymsko–Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy rozpoczyna całoroczne obchody 100-lecia swego istnienia w sposób jak najbardziej naturalny, mszą świętą w niedzielę, 16 października o godzinie 12:30 po południu.

 

Polska Parafia i kościól, u zbiegu ulic Langlois Avenue i Ellis Street, stanowią po dziś dzień    centrum życia duchowego i kulturowego dla dziesiątek tysięcy Polaków w całym minionym stuleciu.

„Kościół  jest fundamentem naszej Polonijnej społeczności, a parafia stanowi zarazem jedną wielką rodzinę o chlubnej historii” mówi ks. Zbigniew Sawicki, ósmy kolejny proboszcz w historii parafii.   

 

Parafia w całym stuleciu pełniła też rolę spokojnego portu, schronienia dla tysięcy uchodźców opuszczajacych swą ojczyznę i szukających spokoju i lepszego życia dla swych rodzin w Kanadzie w czasach wojny i politycznego zniewolenia Polski.

 

Rok Jubileuszu 100-lecia będzie trwał od 16-go października2016, do 22 października 2017.

W programie Roku Jubileuszowego jest wiele różnego rodzaju imprez i wydarzeń, otwartych dla windsorskiej społeczności, jak dla przykładu:

  • Koncert orkiestry smyczkowej Windsor Symphony Orchestra w dniu 11 marca 2017 w kościele Św. Trójcy
  • Wystawa w miejskim muzeum Chinchuk Museum „ 100 lat Polskiej Parafii w Windsor”. Wystawa otwarta od 12 sierpnia do 12 października 2017
  • Wykłady otwarte dla mieszkańców Windsor i dla młodziezy Polskiej Szkoły, pt. „ Poland: The Country of Freedom Fighters, Artists and Saints” 1050-lecie Chrztu Polski- Polska na przestrzeni wieków. Styczeń do marzec 2017.

 

Program Obchodów Roku Jubileuszowego zawiera pełną listę imprez i uroczystości, w których wiodącą rolę odegrają lokalni artyści Polonijni, organizacje parafialne i polonijne, młodzież ze Szkoły Języka Polskiego. Będą też prezentowane wystawy historyczne opracowane  w Polsce przez Instytut Pamięci Narodowej.

Informacje o programie będą publikowane na stronie internetowej Komitetu Jubileuszowego  www.100holytrinity.com  a także w programie stacji telewizyjnej Cogeco TV Community Events Calendar     http://www.tvcogeco.com/windsor-leamington/psa

 

Rok Jubileuszowy zostanie zakończony uroczystą mszą dziękczynną w dniu 22 października 2017 roku w kościele Św. Trójcy, a po mszy będzie bankiet jubileuszowy w salach klubu „Caboto”, w Windsor.