KOMITET OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA POLSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY w WINDSOR, ONTARIO

Ks. Zbigniew Sawicki – Proboszcz Parafii
Ryszard A. Kuśmierczyk – Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu Przewodniczący Komisji Programowej
S. Anna Maria Fidor – Komisja Programowa
Danuta Gnat- Siniarska – Komisja Programowa
Halina Rożnawski – Komisja Programowa
Mariusz Zalewski – Komisja Programowa, Przewodniczący Rady Parafialnej

Zespół ds. Bankietu
Halina Rożnawski – Przewodnicząca Zespołu
Aldona Fedor
Barbara Koczwara
Maria Kulesza
Bertha Onuch
Hanna Piasecka
Mary Ruszczak
Jo Skuza
Ireneusz Stępień
Krystyna Szczech
Kamila Wierciszewski
Anna Wojtal
Iwona Zając
Dorota Zalewski

Zespół ds. Wystaw
Danuta Gnat-Siniarska – Przewodnicząca Zespołu
S.Maris Komorska
Barbara Kłos
Zbigniew Kowalczykowski
Marta Kuśmierczyk
Roman Sak
Francine Sala
S.Anna Sierak
Józef Szelest
Waldemar Tardowski
Bożena Zięba

Zespół Redakcyjny
S.Anna Maria Fidor – Przewodnicząca Zespołu
Karina Oglan
Irek Kusmierczyk
Victor Wolański
Maria Spanik
Maria Wojewnik
Lucyna Fedor

Maciej Jaglarz – Inicjatywy Modlitewne
Leszek Rudowski – Fotografie, video
Robert Budziosz – Audio, video
Rafał Nowakowski – Polska Telewizja Detroit

Adres:
Jubilee Committee
Holy Trinity R.C. Polish Parish
1035 Ellis Street East
Windsor, Ontario
N8X 2J2

Telefon:
Biuro parafii: 519 253 5863
Przew. Komitetu : 519 944 4441
Fax: 519 253 1460
E-mail: jubilee@100holytrinity.com

Projekt strony internetowej: PR Creative Agency
Pomoc techniczna: info@pr-ca.eu

PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Holy Trinity R.C. Polish Parish

1035 Ellis Street East Windsor,
Ont., N8X 2J2
Biuro, tel. 519 253 5863
Fax. 519 253 1460
www.holytrinitywindsor.dol.ca

Proboszcz ( Pastor): Ks. Zbigniew Sawicki

Księża Emeryci: Ks.prałat Piotr Sanczenko
tel. 519 253 3342
Ks. kan. Mieczysław Kamiński
tel. 519 977 6713

Msze Święte (Holy Mass):

Niedziele (Sundays):
9:00 (English), 10:30, 12:30

Sobota (Saturday):
8:00 i 17:00 ( po polsku)

Dni powszednie (weekdays Mon-Fri.):
7:00 i 19:00

Lipiec i sierpień ( July and Aug.):
only 8:00AM

Nabożeństwa: majowe, czerwcowe i październikowe:
po wieczornej mszy w tygodniu.

Spowiedź (Sacr. of Reconcil.):
15 minut przed każdą mszą św. poniedz. – sobota.
Niedziela przed mszą św. o godz. 9-tej.
Pierwszy Piątek: 18 do 19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwszy Piątek od 15 do 19:00

Odwiedzanie chorych: Pierwszy Piątek

Załatwianie spraw kancelaryjnych (Office hrs.):
Ks. Z.Sawicki: środa, czw. ( Wedn.,Thur.)10-12 i 18-19. W inne dni po uzgodnieniu ( or by app.)

Rada Parafialna ( Parish Council)
Przew.: Mariusz Zalewski, tel. 519 997 5351

Kom.Finans.:
Anthony Blak, tel. 519 253 4344

R.C. Diocese of London 1070
Waterloo St,
London, ON N6A 3Y2
Tel. 519 433 0658

Siostry Urszulanki SJK
1371 Langlois Ave. Windsor,
Ont. N8X 4L8
Tel. 519 256 7115

Komitet Jubileuszu 100-lecia Parafii Przew.:
Ryszard Kuśmierczyk,
tel. 519 944 4441
E-mail: jubilee@100holytrinity.com
Website: www.100holytrinity.com

Szkoła Języka Polskiego Dyrektor:
s.Anna Maria Fidor, tel. 226 260 1958
E-mail: usjkaf@outlook.com

Chór św.Cecylii
Dyrygent: s. Anna Sierak,
tel. 519 256 7115

Katolicka Liga Kobiet
Przew.: Bertha Onuch, tel. 519 969 0400

Żywy Różaniec
Koord.: s. Teresa Sroka, tel.519 256 7115

Matki w Modlitwie
Koord.: s. Anna Sierak, tel. 519 256 7115

Eucharystyczny Ruch Młodych
Koord.: s. Maria Lange, tel. 519 256 7115
Email: mlange.usjk@gmail.com

Kościół Domowy
Koord.: Paweł, Grażyna Smoter, tel. 226 260 4880

Zespół wokalno-instrumentalny „Pod Niebem Pana”
Koord.: s.Anna Sierak, tel. 519 256 7115

Zarys historii parafii ( Parish history):
Andrzej Kuśmierczyk, Irek Kuśmierczyk,

Fotografie (Photos):
Archiwa parafialne Edison Goodfellow Don Learn Ryszard Kuśmierczyk

Wydawca (Publisher):
Komitet Obchodów Jubileuszu 100-lecia Parafii Św. Trójcy w Windsor, Ontario