HISTORIA PARAFII

Nie było wtedy Polski na mapie Europy, odzyskała swą niepodległość trzy lata później, po 123 latach zaborów dokonanych przez sąsiednie państwa, ale Polska i wiara katolicka, były w sercach Polaków na całym świecie. Polacy mieszkający wówczas w Windsor, Ontario, w liczbie około 300, nie byli inni w swych myślach i uczuciach - trwali przy Wierze i trwali przy Polsce.
(Kościół Św. Trójcy, ca. 1930)
Nikła znajomość języka angielskiego, nie była przeszkodą w słuchaniu i zrozumieniu kazań księdza Ralpha Dignan’a, który od 1915 roku opiekował się w Windsor słowiańskimi imigrantami – Polscy uczniowie służyli w roli tłumaczy. Brak własnego kościoła, nie był pretekstem do nie brania udziału
w niedzielnych mszach i nabożeństwach - organizowali msze święte
w podziemiach kościoła Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Biskup Michael Francis Fallon, widząc tak silne dowody wiary Polaków, postanowił utworzyć nową polską parafię w Windsor i 9 października 1916 roku mianował księdza Jana Andrzejewskiego, Polaka, rodem
z Milwaukee, Wisconsin, proboszczem polskiej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy. Była to pierwsza polska parafia w diecezji London. Na początku 1917 roku, mieszkaniec Windsor, pan Walter Boug, który nie był ani Polakiem, ani katolikiem, podarował Polakom plac pod budowę kościoła, stawiając warunek, iż budowa musi być rozpoczęta przed 1 czerwca 1918 i musi być ukończona w ciągu roku. Budowę kościoła, według projektu architekta John’a R.Boude z Windsor, rozpoczęto 6 sierpnia 1917 roku, kamień węgielny został poświęcony 28.10.1917, a uroczystość konsekracji, z udziałem biskupa M.F. Fallona, miała miejsce w 1919 roku. Koszt budowy kościoła 32,982 dolarów i 58 centów. Kościól Św.Trójcy był piątym kościołem katolickim w Windsor
i pierwszym polskim kościołem w diecezji London, a piątym polskim kościołem w Kanadzie ( obecnie, kościół jest drugim najstarszym aktywnym kościołem katolickim w Windsor). W 1919 roku do parafii należało 500 Polaków. Proboszczowie parafii w 100-letniej historii: Ks. Jan Andrzejewski
1916-1933, Ks. Franciszek Nowak 1933-1943, Ks. Paweł Sargewitz 1943-1949, Ks. Dr. Ludwik Kociszewski 1949-1961, Ks. Inf. Wawrzyniec Wnuk 1961-1983, Ks. Prał. Piotr Sanczenko 1983 -2003, Ks. Prał. Roman Waszkiewicz 2003 - 2009, Ks. Zbigniew Sawicki 2009 - obecnie.
Zima 1917, teren przyszłej budowy kościoła.
Fot. Archiwum parafii
Sierpień 1917, przygotowanie gruntu podpiwniczeń.
Fot. Archiwum parafii
Jesień 1917, roboty ciesielskie prezbiterium kościoła
Fot. Archiwum parafii
Jesień 1917, fronton kościoła w budowie 
Fot. Archiwum parafii
W okresie II wojny światowej, kościół był miejscem modlitw żołnierzy armii polskiej, ochotników z Kanady i USA, którzy w zorganizowanym w
Windsor ośrodku rekrutacji i szkolenia przechodzili wstępne szkolenie przed wyjazdem na front w Europie zachodniej. Kościół na kilka lat przejął dodatkową rolę kościoła garnizonowego. Na 40-lecie parafii, pod przewodnictwem ks.L. Kociszewskiego, została wybudowana w 1953 roku nowa plebania, która służy do dzisiaj ( koszt 23,736 dolarów i 8 centów). Dokonano też całkowitej przebudowy wnętrza kościoła. Według cenzusu z 1965 roku, w Windsor mieszkało 5997 Polaków
( 3.1% populacji miasta), po polsku mówiło 3271 i do wiary katolickiej przyznawało się 4277 rodaków. Do polskiej parafii przynależało ok. połowy deklarowanych polskich katolików. Okres proboszczowania ks. W.Wnuka był okresem budowy siły ekonomicznej Polonii i jej pozycji w świecie nauki i biznesu Kanady, a także wsparcia ekonomicznego udzielonego rodakom w Polsce za pośrednictwem Caritas i bezpośrednio Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Powstały osiedla mieszkaniowe Polonia Park i Villa Polonia - pierwsze tego rodzaju inicjatywy wśród Polonii na świecie. Osiedla służą mieszkańcom Windsor do dzisiaj. Powstało centrum kultury, Polonia Centre, największy tego rodzaju polonijny ośrodek na świecie. Niestety, po kilku latach utracony. Ksiądz Infułat Wnuk sprowadził w 1965 do Kanady grupę 10 polskich zakonnic z Pniew, pod Poznaniem – Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Proboszczowanie księdza P. Sanczenko naznaczyło się jako okres wzrostu liczebnego i odmłodzenia parafii, a to za sprawą przedsięwzięcia organizacyjnego, jakim było sprowadzenie, z poręczeniem biskupa M.Sherlocka, ponad tysiaca rodzin polskich z obozów uchodźczych w Europie, po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego 13.12.1981. W roku 2000, postawiono przed kościołem pomnik Św. Jana Pawła II – pierwszy pomnik naszego Ojca Świętego w diecezji London i jedyny w Windsor.
Czerwiec 1919, w Święto Patronalne Parafii 
Fot. Archiwum parafii
Kościół Św. Trójcy ca. 1935 
Fot. Archiwum parafii
Wnętrze kościoła po przebudowie na 40-lecie parafii.   Fot. Ca.1958 Fot. Archiwum parafii
Ksiądz Roman Waszkiewicz, w swym krótkim okresie proboszczowania, przerwanym nagłym odejściem do Domu Ojca, przeprowadził projekt rozbudowy i odnowy kościoła. Dodana została nawa od strony zachodniej kościoła wraz z wieżą i dzwonem, przebudowano pomieszczenia wewnętrzne kościoła, nowe drzwi,okna i witraże, wzmocniono wieźbę dachu i ścian, wymieniono wszystkie instalacje (koszt I Fazy projektu, to $ 2,287,919.62). II Faza renowacji kościoła- wymiana starej cegły elewacji kościoła i założenie nowej izolacji ścian zewnętrznych, jako końcowy etap projektu przygotowania budynku kościoła na następne 100 lat, została przeprowadzona w okresie proboszczowania ks. Zbigniewa Sawickiego. Na 100-lecie parafii, według cenzusu 2011, 3255 osób deklarowało
w Windsor język polski jako „mather tongue” ( 1.5% miasta). W rejestrze parafii ponad 800 rodzin. Wdzięczni jesteśmy Bogu w Trójcy Jedynemu, za 100 lat opieki nad naszą polską rodziną parafialną w Windsor. Wdzięczni jesteśmy biskupom diecezji London za zrozumienie naszych potrzeb duchowych.Wdzięczni jesteśmy ośmiu kolejnym proboszczom naszej parafii i 22 wikariuszom, którzy dbali przez całe 100 lat o stan naszego ducha i o siłę i jedność naszej polonijnej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy Siostrom Urszulankom za 50 lat wspólnego z nami podróżowania po drodze życia duchowego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy budowali ten kościól, dbali
o niego przez wszystkie 100 lat jego istnienia. Teraz i my, spadkobiercy ich trudu, oddajemy ten kościół w ręce naszych dzieci i przyszłych pokoleń - daj nam Boże, na następne 100 lat!

GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO

Mgr inż. Ryszard A. Kuśmierczyk – Przewodniczący Komitetu Jubileuszu 100-lecia Parafii Windsor, w Roku Jubileuszowym 100-lecia Parafii 16 .10. 2016 – 22.10. 2017

Siostry Urszulanki składają podpisy na ramie witraża Ośmiu Błogosławieństw Fot. R. Kuśmierczyk
Kopuła gotowa do zwieńczenia wieży  Fot. R. Kuśmierczyk
Nawa zachodnia kościoła w trakcie budowy   Fot. R. Kuśmierczyk
Prace murarskie zakończone, czas na tradycyjny wieniec  Fot. R. Kuśmierczyk
10 października 2005 instalacja zwieńczenia wieży Fot. Don Learn
Montaż krzyża na wieży    Fot. R. Kuśmierczyk
30 stycznia 2006 biskup R. Fabbro wyświęcił nową część kościoła   Fot. Don Learn
Proboszcz R. Waszkiewicz i inż. R. Kuśmierczyk, przewodniczący Komitetu Rozbudowy Kościoła. 
 Fot. Don Learn