Layer 3

100-LECIE

POLSKIEJ PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY
W

WINDSOR, ONTARIO

KALENDARIUMPROGRAM ROKU JUBILEUSZOWEGO